The Cimmerians

THE CIMMERIANS


Cimmeria halkının üzerinde bir örtü vardır. Bunun üstlerindeki karanlık havadan ve vahşi fırtınalardan olduğu söylense de gerçekte Cimmeria 'lılar her an gelebilecek ölümün gölgesi altında yaşarlar. Hyboria çağı son yüzyıllarına girse de, kuzeydeki barbar klanları kadar kimse bunu hissedemez. Bu onlardaki bir bilinçaltı hissi ve herhangi gerçek bir duygudan daha ince, bir melankolidir. Her Cimmeria 'lılnın kemik ve kanında bu vardır. Hepsi bunu hissederler. Her biri, derinlerde sonun yaklaştığını hisseder.

    Aquilonia Kralı Conan, Hyboria 'nın en tanınmış Cimmeria 'lısıdır fakat Cimmeria halkı için tipik bir örnek değildir. Halkı hayata katlanırken o hayata değer verir, akrabaları vatanlarının dağlarla çevrili sınırları içinde kalmayı yeğlerken o dünyadaki harikaları görmek isteğiyle yanıp tutuşur. Cimmeria 'da hayat zordur ve bunun en belirgin kanıtı asık yüzlü Cimmeria 'lıların kendisidir.
    Cimmeria' lılar barbar insanlardır, kasvetli ve sert topraklarda oluşan bir kültüre sahiptirler ve yabancılar onların hiç gülüp gülmediklerini, kasvetli ağıtlardan başka şarkı söyleyip söylemediklerini merak ederler. Cimmeria dışındaki dünyaya, bu soğuk ve kayalık bölgenin barbarları, kabilelerin iç savaşları ile sefalete mahkum görünmektedir. Cimmeria 'lılar boğazlarına kadar düşman bir bölgede yaşarlar. Bu onlara diğer ulusların acımasına yol açabilir fakat hiçbir eğitimin veremeyeceği gücü verir.
    Cimmeria' lılar tanrıları olarak Crom 'u bilseler de, Aquilonia 'lıların Mitra 'ya duyduğu saygı ve Stygia 'lıların Set korkusu gibi, ona tapmazlar. Crom dağ tahtından izler fakat ölümlülerin hayatları umurunda değildir. Cimmeria' lılar Crom'un onlara doğduklarında hayatın zorluklarını yenmede yardımcı olacak güç verdiğine inanırlar. Sonrasında olması gerektiği gibi, kendi başlarınadırlar.
    Barbarların yazma ve kitaptan öğrenme özellikleri çok azdır, bunun yerine bilgileri sözel olarak ateş yanı hikayelerinde veya fısıldanan efsanelerle aktarırlar. Onlar için yakın dövüşte düşmanlarından daha becerikli olmak, fiziksel güç önemlidir. Kahin ve şamanları olsa da doğaüstü olaylara ilgileri yoktur.
    Hayatta güçleri, becerileri ve zekalarıyla bir yere gelmeyi, ve diğer uluslardaki insanların ruhlarını karartan gizemlere asla güvenmemeyi tercih ederler.
Cimmeria' lıların hayat yollarında silah, kan ve çok çalışma olması sizi şaşırtmayacaktır.
  • Soldier : Conquerer, Dark Templar, Guardian
  • Healer : Bear Shaman
  • Rogue : Barbarian, Ranger

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder