Oyun Terimleri

 • Dodge : bir ataktan tamamen kaçmaktır. Bir atağı dodgelerseniz "0" hasar alırsınız.
 • Parry : bir atağı silahınız ile karşılamanızdır. Yine atağın türü ne olursa olsun parry olduğu zaman "0" hasar alırsınız. 
 • Armor penetration :  Atak yaptıgın rakibinin armorunu penetre eder.yani orda yazan rakam kadar armoru yok sayar
 • Hit Rating : senin hedeflere  vurabilme ihtimalin...bunu artırdıkça saldırılarını ıskalama ihtimalin de azalır
 • Combat Rating :  meele ve ranged attacklar için ekstra DPS verir
 • Evade Rating  : meele ve ranged saldırılardan kaçma şansı verir
 •  Immunity Rating : magical attack lara karşı ekstra korunma şansı verir
 • Protection : Yüzde protection miktarı kadar magical damageleri absorbe eder örneğin %30 fire protectionunuz var Demo size 1000 vuracaksa 700 vurur..
 • Mitigation : Yüzde mitigation miktarı kadar meele ve ranged saldırıları absorbe eder
 •  Hate Increase Rating : AGRO alma şansını arttırır
 •  Hate Decrease Rating : AGRO nun sana gelme şansını düşürür
 •  Fatality Rating : Fatality ile bitirme şansı verir
 •  Offhand Rating: Offhand attakların damage'larını arttırır
 •  Critical Rating : Kritik vurma şansı verir ve mevcut kritik vuruşların %50 daha fazla vurur(Örneğin toplamda 100 kritik vuruyorsan 150 kritik vurursun)
 • Critical Damage Rating : Kritik vuruşların hasarını arttırma şansı verir.
 • Critigation Amount : Sana vurulan kritik vuruşları yüzdesi kadar absorbe eder, yani kritik vuruşlar için bir nevi armor

 

PvP Ratings


 • PvP Evade Rating : Meele ve ranged attacklardan kaçma şansı verir
 • PvP Hit Rating :  Senin hedeflere vurabilme ihtimalin... bunu artırdıkça saldırılarını ıskalama ihtimalin de azalır.
 • PvP Immunity Rating : Magical attack lara karşı ekstra korunma şansı verir 
 • PvP Armor : Rakibin fiziksel ataklarına karşı senin mitigationu'nu arttırır.  
 • PvP Protection : Rakibin magical damage karşı senin mitigationu'nu arttırır.
 • Tenacity : Senin kritik vuruşlarının rakip tarafından absorbe edilmesini zorlaştırır. Kısaca rakibe vurduğun kritik vuruşlar rakibe daha fazla zarar verir. 

Kaynak : http://www.ageofconan.com/news/attributes_and_skillsKarakter Özelliklerini Dönüşümü


    Şimdilik değil ama daha sonra yapabilirsem, bu kısmı aoc-armory'deki gibi otomatik bir hesap cetveli şeklinde yapacağım.


Combat Rating====>  1 Cr  =    +0,028 DPS

Constitution======>  1 Cons =  +8 Health
                                                        +0.15 OOC Health Regen
                                                        +2 Stamina
                                                        +0.05 Natural Stamina Regen
                                                        +0.15 OOC Stamina Regen

Dexterity =======>   1 dex =     +3 Combat Rating (ranged+daggers)
                                                       +0.5 Evade Rating
                                                       +2 Stamina
                                                       +0.05 Natural Stamina Regen
                                                       +0.15 OOC Stamina Regen

Strenght ========>  1 Str =      +3 Combat Rating (-daggers)
                                                       +2 Armor
                                                       +0.15 OOC Health Regen
                                                       +2 Stamina
                                                       +0.05 Natural Stamina Regen
                                                       +0.15 OOC Stamina Regen

intelligence ======>   1 int =     +0.6 Magic Damage (mage)
                                                       +0.5 Cold/Electrical/Fire Protection
                                                       +3 Mana
                                                       +0.07 Natural Mana Regen
                                                       +0.38 OOC Mana Regen

Wisdom =========> 1 Wis =    +0.6 Magic Damage (priest/unholy for DT)
                                                        +0.5 Holy/Unholy Protection
                                                        +3 Mana
                                                        +0.07 Natural Mana Regen
                                                        +0.38 OOC Mana Regen

1 yorum: