The Stygians

THE STYGIANS


    Stygia 'lılar komşu krallıklardan en az 1500 yıl daha eski bir kültüre sahiptir. Acımasız bir teokrasi ile yönetilen ve yılan tanrı Set 'e tapan Stygia 'lılar büyücülük sırlarında ve şeytani bilgilerde ustadırlar. Bilgileri efsanevidir ve büyü sanatlarındaki ustalıklarının bilinen dünyada eşi benzeri yoktur. Diğer Hyboria krallıklarının aksine, Stygia 'lılar sınırları ötesinde olanlarla pek ilgilenmezler.  Aquilonia 'lılar ve Nemedia 'lılar değerlerini sahip oldukları kale ve ordularla ölçerken, Stygia 'nın alim rahipleri bu tip şeylere önem vermezler. Gerçek gücün bilgide ve cosmos 'dan daha eski olan karanlık güçler ile yapılan anlaşmalarda olduğunu uzun zaman önce öğrenmişlerdir.
    Stygia toplumu 3 ırsi sınıfa bölünmüştür: asiller, aristokratlar veya orta sınıf ve köylü sınıfı. Asil sınıfı modern çağda oldukça azalmıştır. Kanı Kothian, Shemite ve Kushite beylikleri ile karışık olan düşük sınıfların aksine, Stigyalı asiller uzun boylu koyu saçlı, fildişi rengi deriye sahiptirler. En geniş Stigya şehirlerinde bile nadiren görülürler ve ülke dışına hiç çıkmadıkları bilinir. Tembellik ve derin düşüncelerle dolu hayatlarını lotus-parfümlü malikanelerinde geçirmeyi yeğlerler.
    Uzun boylu, esmer tenli, siyah saçlı ve şahin-burunlu orta sınıf Stygia aristokrasisini oluşturur ve ülkenin gerçek yönetimi onlardadır. Aristokrasi krallığın tapınaklarını yöneten ve efsanevi kütüphanelerine bakan alim ve rahipleri sağlar. Bu sınıfın altında da daha kısa, daha koyu tenli ve daha güçlü yapıya sahip köylü sınıfı gelmektedir. Aristokratlar köylü sınıfını sertçe yöneterek bu sınıfın itaat ve korku dolu kültürlerini sürdürürler. Köylü sınıfı aristokrasiye hizmet ve tanrıları Set 'i beslemek için vardır. En küçük bir itaatsizlik şehir tapınaklarının işkence odalarında acı dolu ölüm demektir.
    Stygia 'lılar kaba kuvvet gücüne kurnazlık, zeka ve beceriyi yeğleyen insanlardır. Kılıç ve baltalar barbar, medeni olmayan kişilere aittir. Bu sebeple krallıkları dışında görülen Stygia 'lılar genelde bilgi peşinde olan alimlerdir. Bu bilgi arayışı çeşitli şekillerde olabilir, büyü çalışma, vücut ve iyileştirme sanatları çalışma veya kiralık katillik veya hırsızlık için gizlilik çalışması. Her biri Stygia 'lıların gözünde eşittir çünkü çağın diğer krallıklarında bulunmayan zeka, eğitim ve disiplin gerektirirler.

Mage : Demonologist, Herald of Xotli, Necromancer
Healer : Tempest of Set
Rogue : Assassin, Ranger

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder